Shun

Waka go Chiisana Kitsune

Shun

Waka go Chiisana Kitsune (Shun) x Shishi no Ichiran go Bangaischisou (Chico)

Date of birth: July 27th 2020

Chico

Chico

Simba

Simba

Kiko

Kiko

Suki

Suki

Waka go Chiisana Kitsune (Shun) x Bashou no Sei go Yukiko Kensha (Basho)

Date of birth: March 29th 2022

Yuki

Reika (passed away)

Risa (passed away)