Shun

Waka go Chiisana Kitsune

Sire: Shishi no Ichiran go Bangaischisou (Chico)

Date of birth: July 27, 2020

Chico

Chico

Simba

Simba

Kiko

Kiko

Suki

Suki

Sire: Bashou no Sei go Yukiko Kensha (Basho)

Date of birth: March 29, 2022

Yuki

Reika (passed away)

Risa (passed away)

Sire: Bashou no Sei go Yukiko Kensha (Basho)

Date of birth: October 7, 2023

Tony

Sora

Saya

Dakini no Shinwa go Yukiko Kensha

Sire: Shizen no Tamashii Getsuga Tenshou (Tenshô)

Date of birth: March 2, 2023

Nuki

Nuki

Cayla

Cayla

Koji

Koji

Loki

Loki

Rover

Rover

Ren

Ren