Gezondheidsonderzoeken

22 november 2019

Op 14 november 2019 heeft Shun de gezondheidstesten doorlopen.

Patella Luxatie
Een hond heeft Patella Luxatie als de knieschijf uit de groeve van het dijbeen gedrukt kan worden. Tijdens het onderzoek voelt de dierenarts met zijn vingers en duimen of dit het geval is. Daarnaast worden er nog andere aspecten van de knieën beoordeeld. Bij Shun was de knieschijf niet uit de groeve van het dijbeen te verplaatsen. Zij kreeg daarom beiderzijds als eindbeoordeling Patella Luxatie vrij (vast).

ECVO-oogonderzoek
Een half uur voorafgaand aan het oogonderzoek kreeg Shun oogdruppels toegediend. Door de oogdruppels gaat de pupil openstaan en kan het oog goed bekeken worden. In een donkere ruimte onderzoekt de oogspecialist Shun op verschillende oogaandoeningen. De ogen van Shun waren prima in orde. Het oogonderzoek wordt jaarlijks herhaald.

Heupdysplasie (HD)
Onder een roesje is er een röntgenfoto gemaakt van de heupen. Deze röntgenfoto wordt bij Raad van Beheer beoordeeld. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten van de heupkoppen en -kommen en de aanwezigheid van botwoekeringen. De heupen van Shun hebben de beoordeling HD A gekregen. Dit betekent dat Shun op basis van de röntgenfoto vrij is van Heupdysplasie. Daarnaast waren er geen botwoekeringen aanwezig. Ook wordt er een indicatie van de kwaliteit van de heupgewrichten gegeven, de zogenaamde Norbergwaarde. Bij een normaal heupgewricht ligt de Norbergwaarde tussen de 30 en 40. De eindbeoordeling van Shun gaf een Norbergwaarde van 37,5.

Shun is glansrijk door de gezondheidstesten gekomen en dat betekent dat we met haar kunnen en mogen fokken. We zijn erg blij met deze resultaten.

Meest recente berichten